Synaxarion

За нас

Това е официалният уебсайт на румънската православна енория „Св.Йоаким и Св.Ана и Светия кръст“ от Абърдийн, Шотландия, част от румънската православна метрополия на Западна и Южна Европа. Енорията се обгрижва от отец Андрей Дософте и има юрисдикция над Северна Шотландия от Дънди до Турсо.