Synaxarion

Места


Абърдийн

North Parish Church (See map / , Greenfern Road, Aberdeen AB16 6TR. Богослуженията ще се извършват в главната сграда на храма. За да стигнете до там можете да използвате следните: автобуси 13 (First) și 23 (First).

Дънди

St Andrews Orthodox Church (See map / , Salem Street, Dundee DD1 1LE.

Инвърнес

Royal Northern Infirmary Chapel (See map / , Ness Walk, Inverness IV3 5SF.