Psaltirea - Psalmul necanonic 151

Resurse / Psaltirea

< Catisma 20

PSALMUL NECANONIC 151

1. Mic eram între frații mei și tânăr în casa tatălui meu; pășteam oile tătălui meu.
2. Mâinile mele au făcut harpa și degetele mele au întocmit psaltirea.
3. Și cine va vesti Domnului meu? Însuși Domnul, Însuși va auzi.
4. El a trimis pe îngerul Lui și m-a luat de la oile tatălui meu și m-a uns cu untdelemnul ungerii Lui.
5. Frații mei erau buni și mari și nu a binevoit întru dânșii Domnul.
6. Ieșit-am în întâmpinarea celui de alt neam și m-a blestemat cu idolii lui.
7. Iar eu, smulgându-i sabia, i-am tăiat capul și am ridicat ocara de pe fiii lui Israel.


SFÂRȘIT ȘI LUI DUMNEZEU LAUDĂ!

< Catisma 20