Rugăciune la începerea lucrului

Resurse / Rugăciuni

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui Celui fără de început, Tu ești Cel ce prin gura prorocului Tău David ai zis: Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Tu ai zis și prin gura fericitului Pavel apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și iarăși Tu ai zis cu preacurată gura Ta: Fără de Mine nu puteți face nimic. Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul și din toată inima dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință alerg la bunătatea Ta: ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârșesc lucrul ce încep acum: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.